Kontakt

KODAK expres s.r.o.
Ľuboš Dobias

Prevádzka:

Ľudovíta Štúra 13,
934 01 Levice

Sídlo firmy:

Kpt. Nálepku 52,
934 01 Levice

IČO: 35970502
DIČ: 2022103732
IČ DPH: SK2022103732

OR OS Nitra, Odd. Sro, vl. č.: 17473/N

Bankový účet: 2622765517/1100
IBAN: SK67 1100 0000 0026 2276 5517
SWIFT: TATRSKBX