Martina Bešinová – Nehézová

Je všestranne nadaná umelkyňa a málokto to môže o sebe povedať s takou istotou, ako práve ona. Jej talent sa prejavoval už v detstve a osobný záujem rozvíjať ho vyústil do štúdia umeleckej keramiky v odbore maľovanie skla, keramiky a ľudového ornamentu v Modre. Po ukončení stredoškolského umeleckého a následne nadstavbového pedagogického štúdia sa vrátila do rodiska, kde pôsobí dodnes. Vystriedala niekoľko povolaní a všetky súviseli s jednou a tou istou oblasťou – s výtvarným umením. Svoje zručnosti uplatnila ako arteterapeutka v chránenej dielni, učiteľka predmetu umelecká keramika na strednej škole  a v základnej umeleckej škole vo výtvarnom odbore.

To najlepšie vraj prišlo na konci, alebo – výstižnejšie – na začiatku cesty umelca, tentoraz v slobodnom povolaní. Jej rukopis, neraz obohatený o milované ornamenty, zlato, striebro, liečivé kamene či polodrahokamy, môžete nachádzať v bohatej tvorbe, premietnutej do maľby na skle, keramike, plátne, dreve, nábytku, textile (tričkách, šatách, hodvábe), obuvi, kabelkách, náušniciach či priamo na tele. S posledným spomenutým podkladom – živým plátnom – súvisí jej bohatá skúsenosť s prírodným „hennovaním“ a absolútna odvaha vložiť energiu do krátkodobých projektov s veľkým účinkom a odozvou.

To, čo jej poskytujú bezhraničnosť v umení a dar kreativity, dokonale spája nielen s početnými možnosťami vo voľbe podkladu, ale aj so širokým spektrom mimoriadne citlivo ladených farieb, korešpondujúcich s jej momentálnou náladou a zámerom. Jej emócia na vás vystúpi z veľkoplošných exteriérových i interiérových malieb na fasády, zo sklených výplní obchodných výkladov, hotelov, reštaurácií, kaviarní či wellnessov, ale aj z drobných a precíznych tvarov na medovníčkoch, krasliciach, klobúkoch a opaskoch.

Extra pôsobivá kapitola, odrážajúca vieru a definitívny zmier s existenciou občas nevysvetliteľných, zato silných „záležitostí“ medzi nebom a zemou, sú jej mandaly a anjelské motívy. Prečo definitívny, vie Martina v dôsledku straty krátkodobej pamäte po vážnej autonehode a prostredníctvom ojedinelej diagnózy svojej jedinej dcéry Veroniky absolútne presne. Veronika je obdarená talentom na jazyky, trpezlivosťou a absolútnou láskou k blížnemu, ale aj Turnerovým syndrómom, postihujúcim viaceré orgány jej tela nenávratným spôsobom. Veronikin osud nie je ľahký, a predsa sa prostredníctvom mamy, jej láskavého prístupu a pozitívne ladenej tvorby stretáva s pocitom radostného bytia a absolútnej dôvery vo zvládnutie každej životnej etapy. Vôľa dcéry napredovať aj napriek prekážkam zas neuveriteľne motivuje a posúva mamu Martinu  a rovnaký účinok má potom aj jej umelecký prejav, nachádzajúci porozumenie aj u toho najnáročnejšieho adresáta.

Martina tvrdí, že tvorba má zmysel, keď prináša radosť a dáva lásku k umeniu  aj ostatným. Že vie, o čom hovorí, svedčí bohaté portfólio zákaziek, ocenení a aktívnych účastí na dobročinných akciách v podobe darcu i organizátora.Produky